III. ÚS 196/2000

24. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem J. K.,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 28. 3. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti postupu televize NOVA v případě vzetí navrhovatele do vazby, kdy byl tento prezentován v pořadu "Právě dnes" jako usvědčený pachatel závažné trestné činnosti, aniž bylo pravomocně skončeno soudní řízení, když právě v tomto postupu spatřoval porušení svých základních práv daných mu čl. 10, odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 13. 4. 2000. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 13. 5. 2000. Protože tento den připadl na sobotu, byl ve smyslu ust. § 63, zákona o Ústavním soudu a ust. § 122 odst. 3 občanského zákoníka posledním dnem lhůty den 15. 5. 2000.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 196/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies