I. ÚS 243/2000

24. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele V. N., zastoupeného advokátem JUDr. V. K., proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 6. 1998, č.j. 26 Co 50/98-125, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 12. 4. 2000 domáhá zrušení napadeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 27. 2. 1997, č.j. 4 C 81/95-108, a tvrdí, že jím bylo porušeno jeho základní právo zaručené ústavním zákonem podle č.11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud zjistil ze spisu Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 201/99, vedeném ve věci ústavní stížnosti stěžovatele, kterou svým návrhem ze dne 19. 4. 1999 brojil rovněž proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 17. 6. 1998, č.j. 26 Co 50/98-125, že napadený rozsudek byl doručen právnímu zástupci stěžovatele dne 10. 9. 1998. Tuto skutečnost potvrzuje odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 1999, sp.zn. III. ÚS 201/99, a záznam ve spisovém přehledu, podle něhož měl Ústavní soud soudní spis Okresního soudu v Berouně, sp. zn. 4 C 81/95, k dispozici.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákona k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), tj. v tomto případě dnem 10. 9. 1998. Ústavní stížnost v této souzené věci však byla podána k poštovní přepravě až dne 13. 4. 2000. Z toho plyne, že lhůta k podání ústavní stížnosti dodržena nebyla.

Proto soudce zpravodaj podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 24. 5. 2000

JUDr. Vojen Guttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. I. ÚS 243/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies