III. ÚS 151/2000

29. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem K. D., proti blíže neurčenému rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 9. 3. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti blíže neurčenému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byla navrhovatelka vyzvána ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 31. 3. 2000. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 30. 4. 2000. Protože tento den připadl na neděli, byl ve smyslu § 63 zákona o Ústavním soudu a ust. § 122 odst. 3 občanského zákoníka posledním dnem lhůty den 2. 5. 2000. Po uplynutí stanovené lhůty zaslala dne 5. 5. 2000 navrhovatelka přípis, ve kterém také sdělila, že jejím právním zástupcem je JUDr. M. P. Potřebnou


plnou moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem podle § 30 a 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, však ve stanovené lhůtě Ústavnímu soudu přesto nepředložila, když nebyly odstraněny ani další vady návrhu v souvislosti s učiněnou výzvou Ústavního soudu.

S ohledem na to, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 151/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies