II. ÚS 226/2000

29. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti B. J., t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Dne 10. 4. 2000 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele ve kterém žádal Ústavní soud o sdělení stanoviska, k jeho návrhu na povolení obnovy řízení ve věci pravomocně skončené rozsudkem v r. 1975.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené podání nesplňovalo podmínky ústavní stížnosti ve smyslu § 34 ve vztahu k ustanovení § 72 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval soudce zpravodaj stěžovatele k odstranění vad podání podle písemného poučení, a to ve lhůtě do 30 dnů od obdržení přípisu.

Písemnou výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 20. dubna 2000.

Dne 17. 5. 2000 obdržel Ústavní soud sdělení navrhovatele, označené jako "odpověď na dopis sp. zn. II.ÚS 226/2000" ve kterém stěžovatel žádá Ústavní soud o opětovné posouzení svých právních problémů, aniž však sdělil, zda rozuměl písemné výzvě, kterou obdržel. Po marně uplynuté lhůtě soudci zpravodaji proto nezbylo než ústavní stížnost z důvodu neodstranění vad podání odmítnout.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního souduV Brně dne 29. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 226/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies