I. ÚS 109/99

29. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 109/99


Ústavní soud rozhodl o návrhu V. F., zastoupeného JUDr. J. B., advokátem, takto:

Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem podaným Ústavnímu soudu dne 1. 3. 1999 domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze, sp. zn. 9 To 451/98, ze dne 11. 11. 1998, s tím, že uvedeným rozhodnutím byla porušena jeho základní práva obsažená v čl. 90 Ústavy ČR a čl. 8 odst. 2 i čl. 36 odst. Listiny základních práv a svobod.

Na tomto místě nutno uvést, že ústavní stížnost lze dle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ze sdělení Okresního soudu v Mělníce a z kopií doručenek vyplývá, že uvedené usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. 9 To 451/98-173, ze dne 11. 11. 1998, kterým bylo zamítnuto odvolání navrhovatele, mu bylo v souladu s trestním řádem (§ 62, § 63) doručeno dne 18. 12. 1998. Právnímu zástupci stěžovatele bylo cit. usnesení doručeno téhož dne. Jak je již výše uvedeno, ústavní stížnost k uvedené věci podal navrhovatel dne 1. 3. 1999, tedy po zákonem stanovené lhůtě.

S poukazem na uvedené skutečnosti potom Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 29. května 2000

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu
*

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2000, sp. zn. I. ÚS 109/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies