III. ÚS 157/2000

30. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti M. S., proti rozsudku Okresního soudu v Příbrami, čj. 5 C 91/98-18, ze dne 7. 12. 1998,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 9. 3. 2000 návrh, označený jako návrh na přešetření rozsudku Okresního soudu v Příbrami, čj. 5 C 91/98-18, ze dne 7. 12. 1998, kterým bylo rozhodováno o dlužném nájemném. Podle názoru navrhovatelky soud nepřihlédl dostatečně ke všem rozhodným skutečnostem.

Ze sdělení Okresního soudu v Příbrami ze dne 30. března 2000 vyplynulo, že napadený rozsudek okresního soudu nabyl právní moci dne 17. 2. 1999, navrhovatelka proti tomuto rozsudku podala odvolání dne 16. 3. 1999, které bylo usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14. 4. 1999 odmítnuto. Usnesení Krajského soudu v Praze nabylo právní moci dne 5. 5. 1999. Dne 18. 10. 1999 podala navrhovatelka dovolání, řízení o dovolání však bylo usnesením Okresního soudu v Příbrami ze dne 9. 12. 1999 zastaveno pro nezaplacení soudních poplatků. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12. 1. 2000.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. V předmětné věci, jak vyplynulo z výše uvedeného sdělení Okresního soudu v Příbrami rozhodoval ve věci Krajský soud v Praze, který odmítl opožděně podané odvolání navrhovatelky. Dovolání ve věci nebylo přípustným opravným prostředkem ve smyslu příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Vzhledem k této situaci bylo nezbytné lhůtu pro podání ústavní stížnosti počítat od doručení rozhodnutí Krajského soudu v Praze, tj. od 5. 5. 1999. Z uvedeného vyplývá, že lhůta pro podání ústavní stížnosti uplynula dne 3. 7. 1999. Protože konec lhůty připadl na sobotu, je podle § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. středa 7. července 1999. Podání navrhovatelky však bylo předáno k poštovní přepravě dne 9. března 2000.

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 157/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies