III. ÚS 294/2000

01. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 294/2000-3

1
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENI
Ústavního soudu
III. ÚS 294/2000-3

1

Ústavní soud rozhodl ve věci P. K., o návrhu ze dne 8. května 2000, t a k t o
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Návrhem, který Ústavní soud obdržel 12. května 2000, se stěžovatel domáhal vydání opravného rozhodnutí ve věci vedené u ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 14/2000.
Podle § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný. Proti usnesení o odmítnutí návrhu není odvolání přípustné [§ 43 odst. 1 písm. e) a odst. 3 citovaného zákona].
S ohledem na obsah návrhu a ustanovení § 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl návrh směřující proti usnesení Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 14/000, ze dne 9. března 2000, jako nepřípustný odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 1. června 2000

JUDr. Pavel Holländer, soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 294/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies