I. ÚS 240/2000

07. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

1. ÚS 240/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky M. B., bytem proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. 8 C 678/99, a proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (pobočka Liberec) ze dne 29.2. 2000, sp. zn. 35 Co 4/2000, takto:


Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:


Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 15. 4. 2000 domáhá zrušení v záhlaví označených rozsudků obecných soudů.

Ústavní soud stěžovatelku přípisem ze dne 28. 4. 2000, který obdržela dne 4. 5. 2000, vyzval k odstranění vad, na něž ji upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. K žádosti stěžovatelky o ustanovení advokáta ji poučil o tom, že podle ustálené soudní praxe ústavní soud navrhovatelům advokáta neustanovuje a doporučil jí proto, aby se obrátila na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené a toliko na své stížnosti trvala, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í: Proti tomuto usnesen není odvolání přípustné.
V Brně dne 7. června 2000
JUDr. Vojen Giittler soudce zpravodaj
1

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 240/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies