III. ÚS 256/2000

14. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 256/2000

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení navrhovatelky K. K.,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 15. 4. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 25. 4. 2000. Podaným návrhem se domáhala přezkoumání postupu České správy sociálního zabezpečení v Praze při výpočtu vdovského důchodu podle zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění platném do 31. 12. 1995, a následně podle zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že podaný návrh nesplňoval všechny náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka vyzvána podle § 41 písm. b) citovaného zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jí byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla navrhovatelce doručena dne 15. 5. 2000. Lhůta pro odstranění vad návrhu uplynula dne 30. 5. 2000.

S ohledem na to, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 14. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 256/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies