II. ÚS 239/2000

14. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 239/2000ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti A. V., proti nedostatečné ochraně osob a jejich majetku v České republice, mimo ústní jednání, t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .
Odůvodnění:
Dne 14. 4. 2000 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností proti nedostatečné ochraně osob a jejich majetku v České republice. Protože podání nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., byl soudcem zpravodajem vyzván k odstranění vad s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona.

Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval, ač je vykázáno doručení ze dne 4. 5. 2000. Stěžovatel tak ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Proto bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že se podání odmítá.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 14. června 2000
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 239/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies