II. ÚS 222/2000

19. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů R. H. a I. H., o návrhu ze dne 3. 4. 2000, t a k t o:

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í:


Navrhovatelé se svým návrhem ze dne 3. 4. 2000 obrátili na Ústavní soud se stížností proti postupu státních orgánů v daňovém řízení.

Přípisem, doručeným oběma navrhovatelům oproti podpisu dne 25. 4. 2000, byli navrhovatelé vyzváni k odstranění vad návrhu ve 30denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeni advokátem, a to včetně vlastního sepisu návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jejich návrh odmítnut. Přes toto upozornění navrhovatelé vady návrhu neodstranili.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.V Brně dne 19. června 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 222/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies