II. ÚS 216/2000

19. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. V., o návrhu ze dne 29. 3. 2000, t a k t o:

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel se svým návrhem ze dne 29. 3. 2000 obrátil na Ústavní soud v souvislosti s trestním řízením, které je proti němu vedeno, a též s žádostí o provedení "dokazující zkoušky otcovství".

Přípisem, doručeným oproti podpisu dne 25. 4. 2000, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu v 30denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepisu návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Přes toto upozornění navrhovatel vady návrhu neodstranil.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 19. června 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 216/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies