III. ÚS 275/2000

20. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 275/2000


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. R., zastoupeného J.Ch., advokátkou, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 30. března 2000, čj. 5988/150/1999, a výzvě Finančního úřadu v Táboře ze dne 5. listopadu 1999, čj. 97894/99/110940/1135, mimo ústní jednání dne 20. 6. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 5. 2000, napadl stěžovatel ve své daňové věci rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 30. března 2000 (čj. 5988/150/1999).

Podle zjištění Ústavního soudu (č. l. 7 spisu) současně s ústavní stížností podal stěžovatel proti označenému finančnímu orgánu ke Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu, vedenou před tímto soudem pod sp. zn. 10 Ca 169/2000, o níž však až dosud obecný soud nerozhodl.

Za této situace ústavní stížnost, podaná proti rozhodnutí, proti němuž je v rámci řádného řízení přípustný další procesní prostředek - přezkum v režimu správního soudnictví - je zřejmé, že ústavní stížnost je předčasná a z hlediska podmínek o ústavní stížnosti nepřípustná, neboť směřuje proti rozhodnutí orgánu veřejné moci, proti němuž je přípustný další zákonem dovolený prostředek.

Protože za této situace stěžovatel napadá ústavní stížností rozhodnutí, které však není rozhodnutím o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona) a nevyčerpal tak v současné době všechny prostředky, které za tím účelem jsou mu k dispozici (§ 75 odst. 1 zákona), bylo o jeho ústavní stížnosti, jako o ústavní stížnosti nepřípustné, rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 20. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 275/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies