III. ÚS 249/2000

20. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 249/2000
Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana Š. D., právně zastoupeného JUDr. B. K., advokátem, obsahujícího stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, sp. zn. neuvedena, mimo ústní jednání t a k t o :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 20. 4. 2000 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 19. 4. 2000, jehož obsahem byla stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, sp. zn. neuvedena.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), požadované náležitosti. Právní zástupce navrhovatele byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se právnímu zástupci navrhovatele určila dvanáctidenní lhůta.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 12. 5. 2000. Konec určené lhůty připadl na den 24. 5. 2000, tj. na středu.
Vady návrhu ve stanovené lhůtě, tj. do 24. 5. 2000, odstraněny nebyly.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona tímto usnesením odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.(§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 20. 6. 2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 249/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies