III. ÚS 225/2000

20. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 225/2000
Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu L. T., právně nezastoupeného, obsahujícího žádost o prošetření postupu Okresního soudu v Kutné Hoře a Krajského soudu v Praze, mimo ústní jednání takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 7. 4. 2000 došel Ústavnímu soudu návrh ze dne 5. 4. 2000, jehož obsahem byla žádost o přešetření postupu v úvodní části uvedených obecných soudů, jež rozhodovaly v trestní věci navrhovatele.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta ode dne doručení vyrozumění.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu mu bylo doručeno dne 28. 4. 2000. Konec určené lhůty připadl na den 29. 5. 2000, tj. na první pracovní den následující po dni, jímž uplynula určená lhůta.
V takto stanovené lhůtě však k odstranění vytčených vad návrhu nedošlo, jak o nich byl navrhovatel podrobně zpraven, zejména nedostatku právního zastoupení advokátem.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona tímto usnesením odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 20. 6. 2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 225/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies