II. ÚS 172/2000

20. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 172/2000


Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci ústavní stížnosti pana J. H., zastoupeného na základě plné moci Mgr. J. K., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 1999, sp. zn. 8 T 117/99, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 1999, sp. zn. 3 To 942/99, mimo ústní jednání, takto :
Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 20. 3. 2000 došel Ústavnímu soudu návrh ze dne 17. 3. 2000, navrhovatele J. H., zastoupeného na základě plné moci Mgr. J. K., advokátem, jímž se domáhá zrušení v úvodní části tohoto usnesení citovaných rozhodnutí obecných soudů.
Ve smyslu § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 12. 1999, sp. zn. 3 To 942/99, jakožto rozhodnutí o posledním prostředku, vydané z podnětu odvolání navrhovatele, bylo jemu doručeno dne 18. 1. 2000. Právnímu zástupci navrhovatele, takto obviněného v označené trestní věci, byl předmětný rozsudek doručen téhož dne.
Za první den předmětné lhůty procesní (I. ÚS 182/95, Sb. n. u. ÚS, Sv. 4, díl II., usn. č. 20) považoval tedy Ústavní soud 18. 1. 2000. Její konec připadl na den 17. 3. 2000 (pátek). Ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě s adresou Ústavního soudu dne 18. 3. 2000.
Z uvedeného tedy plyne, že návrh podal navrhovatel po lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Ústavnímu soudu proto nezbylo, než podle § 43 odst. 1, písm. b) zákona mimo ústní jednání návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 20. 6. 2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 172/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies