II. ÚS 112/2000

20. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 112/2000

Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu A. M., obsahujícího stížnost proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 3 To 101/99, jímž mělo být porušeno ústavně zaručené právo navrhovatele na spravedlivý proces, mimo ústní jednání takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 23. 2. 2000 došel Ústavnímu soudu návrh ze dne 17. 2. 2000, jehož obsahem byla stížnost proti rozhodnutí v úvodní části uvedeného rozhodnutí obecného soudu.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta ode dne doručení vyrozumění.
Po opakovaném jejím prodloužení, naposledy dne 10. 5. 2000, jež bylo navrhovateli doručeno dne 12. 5. 2000, uplynula předmětná lhůta dne 27. 5. 2000, když její konec připadl na první pracovní den poté, tj. na 29. 5. 2000.
V takto stanovené lhůtě však k odstranění vytčených vad návrhu nedošlo, jak o nich byl navrhovatel podrobně zpraven, zejména nedostatku právního zastoupení advokátem.
Další žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, kterou navrhovatel podal k poštovní přepravě s adresou Ústavnímu soudu dne 2. 6. 2000, nebylo možno vyhovět, neboť byla podána po uplynutí již dříve prodloužené této lhůty.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona tímto usnesením odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné(§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 20. 6. 2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 112/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies