III. ÚS 315/2000

21. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 315/2000
Ústavní soud rozhodl ve věci stěžovatele O. M., o návrhu ze dne 18. května 2000,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

V návrhu, který Ústavní soud obdržel dne 23. května 2000, stěžovatel poukazoval na chování příslušníků Vězeňské služby, které hodnotil jako jednání, porušující jeho právo na lidskou důstojnost.
Vzhledem k tomu, že plná moc, připojená k ústavní stížnosti, neodpovídala ustanovení § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na výzvu, kterou stěžovatel obdržel dne 1. června 2000, ve stanovené lhůtě k odstranění této vady návrhu ani předložením další listiny, označené jako plná moc k zastupování JUDr. D. M., nedošlo, bylo v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 315/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies