I. ÚS 210/2000

21. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Guttlera a JUDr. Vladimíra Paula o ústavní stížnosti stěžovatelky R. Č., proti usnesení Krajského soudu v ústí nad Labem ze dne 23. 3. 2000, sp. zn. 16 Ca 342/99, takto:

Řízeními zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl tak, že se ve věci stěžovatelky (žalobkyně) proti žalovanému Okresnímu úřadu Most o žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu, referátu sociálních věcí, v Mostě ze dne 22. 7. 1999, č.j. Odv. 21/99, nepřipouští, aby do řízení na straně žalobkyně jako další účastník přistoupil J. Č.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti ze dne 3. 4. 2000 především uvedla, že napadeným usnesením Krajský soud v ústí nad Labem porušil čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a proto navrhla jeho zrušení. Stěžovatelka dále Ústavní soud požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce a o osvobození od nákladů zastoupení advokátem.

Ústavní soud stěžovatelku přípisem ze: dne 28. 4. 2000, který obdržela dne 2. 5. 2000, vyzval k odstranění vad ústavní stížnosti s podrobným vylíčením zákonných náležitostí ústavní stížnosti a upozornil ji zejména na to, že Ústavní soud navrhovatelům advokáta neustanovuje a doporučil jí obrátit se na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta. Zároveň ji výslovně poučil, že právem účastníka řízení je vzít svůj návrh zpět, pokud na něm dále netrvá. Za účelem odstranění uvedených vad ústavní stížnosti ústavní soud stěžovatelce stanovil lhůtu 30 dnů.

Přípisem ze dne 25. 5. 2000 stěžovatelka Ústavní soud požádala o prodloužení stanovené lhůty k odstranění vad návrhu, neboť ještě neobdržela odpověď' Advokátní komory ČR na žádost o určení advokáta. Této žádosti ústavní soud vyhověl a přípisem ze dne 5. 6. 2000 lhůtu k odstranění vad ústavní stížnosti prodloužil do 15. 6. 2000.

Stěžovatelka Ústavnímu soudu přípisem ze dne 12. 6. 2000 (doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 6. 2000) sdělila, že dne 30. 5. 2000 jí byl prostřednictvím právní zástupkyně JUDr. T. Babovákové doručen rozsudek Krajského soudu v ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. 16 Ca 342/99, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě a Městského úřadu v Mostě. Právě v tomto soudním řízení napadeným usnesením Krajský soud v ústí nad Labem odmítl připustit jejího manžela J. Č. k soudnímu řízení jako dalšího účastníka. Protože tedy bylo předmětné soudní řízení pravomocně skončeno, stěžovatelka prohlásila, že svoji ústavní stížnost "stahuje", a uvedla, že si zároveň vyhrazuje právo podat ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. 16 Ca 342/99.

Ústavní soud, který všechny úkony posuzuje nikoliv pouze podle jejich označení, nýbrž především podle jejich obsahu, konstatoval, že sdělení stěžovatelky o tom, že "stahuje" svoji ústavní stížnost, je nutno považovat za zpětvzetí ústavní stížnosti.

Proto Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil ( § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. 6. 2000

JUDr. Vladimír Klokočka
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 210/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies