I. ÚS 271/2000

22. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 271/2000


Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Z.S. a J. S., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 1. 2000, č. j. 16 Ca 171/99-19 až 23, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatelé ve svém návrhu namítali porušení svých práv postupem krajského soudu v restituční věci. Soud dle jejich názoru nevzal v úvahu některá související fakta a poskytl tak, dle jejich mínění, jednostrannou ochranu restituentovi na úkor jejich vlastnického práva.

Vzhledem k okolnosti, že podání stěžovatelů neodpovídalo příslušným ustanovením zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 15. 5. 2000 k odstranění vad podání. Současně je poučil, že pokud ve lhůtě do 20 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude jejich návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Výzva k odstranění vad byla 1. stěžovateli doručena dne 24. 5. 2000, 2. stěžovatelce dne 19. 5. 2000, lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 13. 6. 2000.

V návaznosti na skutečnost, že stěžovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 13. 6. 2000, přičemž vzali na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad, rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 22. června 2000

Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 271/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies