IV. ÚS 310/2000

23. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 310/2000


ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu české republiky
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. A., zastoupené JUDr. J. F., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 20. 10. 1999, sp. zn. 12 Co 89/98, a rozsudku Okresního soudu v Olomouci, ze dne 23. 9. 1997. sp. zn. 18 C 259/96,

takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Stěžovatelka se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu došlou dne 19. 5. 2000 a k poštovní přepravě předanou dne 18. 5. 2000, domáhá zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů. vydaných jako rozhodnutí soudu I. a II. stupně v řízení, v němž byla stěžovatelka žalovanou. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, č.j. 12 Co 89/98-74. ze dne 20. 10. 1999, jímž byl potvrzen rozsudek soudu 1. stupně - Okresního soudu v Olomouci - v záhlaví označený, byl právní zástupkyni stěžovatelky, jak patrno ze sdělení Okresního soudu v Olomouci, jež si Ústavní soud vyžádal, doručen dne 17. 3. 2000. Tímto dnem počala tedy stěžovatelce běžet zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti (§ 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která uplynula dne 15. 5. 2000. Jestliže tedy, jak shora uvedeno, byla ústavní stížnost podána teprve dne 18. 5. 2000, stalo se tak po uplynutí lhůty pro jetí podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. června 2000


JUDr. Eva Zarembová Soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2000, sp. zn. IV. ÚS 310/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies