III. ÚS 279/2000

26. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 279/2000Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Ing. L. S., zastoupeného Mgr. P. N., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. února 2000, sp. zn. 13 To 445/99, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


V návrhu, podaném k doručení 20. dubna 2000 a označeném jako "ústavní stížnost proti usnesení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 2. 2000, sp. zn.
13 To 445/99" stěžovatel uvedl, že se označeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové a rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 31. května 1999, sp. zn.
4 T 332/98, cítí dotčen na právech, zaručených v hlavě páté Listiny základních práv a svobod.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl stěžovatel vyzván prostřednictvím advokáta k odstranění vad návrhu ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy a poučen o důvodu jeho odmítnutí, pokud tak neučiní. Právní zástupce navrhovatele obdržel výzvu 14. června 2000, přičemž ke dni rozhodnutí návrh řádně doplněn nebyl a to ani podáním ze dne 19. června 2000, když zejména nebyla připojena napadená rozhodnutí soudů a uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá [§ 34 odst. 1, § 72 odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 279/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies