Pl. ÚS 28/2000

27. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Cepla a soudců JUDr. Miloše Holečka a JUDr. Antonína Procházky o návrhu P.M., na zrušení vyhlášky Ministerstva vnitra č. 31/2000 Sb., o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění :

Navrhovatel podal Ústavnímu soudu "Podnět k přešetření zákonnosti Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 31/2000 Sb."

Jde o návrh podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky, který stanoví, že Ústavní soud rozhoduje o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10.
Podle § 64 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění už účinných pozdějších předpisů, takový návrh jsou oprávněni podat
a) vláda,
b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,
c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona,
e) zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku a
f) Veřejný ochránce práv.
Navrhovatel nepodal ústavní stížnost podle písmene d), a proto není oprávněn domáhat se zrušení právního předpisu.
Ústavní soud proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků usnesením ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Proti usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. června 2000
JUDr. Vojtěch Cepl
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 28/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies