II. ÚS 279/2000

27. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Malenovským ve věci návrhu O. H., t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á.O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu bylo doručeno dne 5. 5. 2000 podání, označené jako stížnost na postup a rozhodnutí Městského soudu v Praze a soudu pro Prahu 4.

Podání nesplňovalo některé z náležitostí návrhu na zahájení řízení, uvedené v ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a navíc nebylo vypracováno advokátem, ačkoli fyzické a právnické osoby, jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být podle ustanovení § 30 odst. 1 citovaného zákona zastoupeny advokátem. Navrhovatel byl proto doporučeným dopisem ze dne 22. května 2000 o těchto vadách vyrozuměn a byla mu stanovena lhůta 15 dnů k odstranění nedostatků návrhu. Doporučený dopis navrhovatel převzal dle doručenky dne 25. 5. 2000, avšak v uvedené lhůtě vady podání neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 27. června 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 279/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies