II. ÚS 270/2000

27. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele L. Š., o návrhu ze dne 25. 4. 2000, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel se svým návrhem ze dne 25. 4. 2000, doručeným Ústavnímu soudu dne 28. 4. 2000, domáhal přezkoumání řízení ve věci "finančního vyrovnání za poškozené zdraví".

Přípisem, doručeným oproti podpisu dne 16. 5. 2000 byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení. Tato výzva obsahovala mimo jiné i informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být účastník zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepisu návrhu. Přes toto upozornění navrhovatel vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout pro neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.


P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 27. června 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 270/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies