II. ÚS 258/2000

27. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R. N., o návrhu ze dne 20. 4. 2000, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 20. 4. 2000, doručeném Ústavnímu soudu dne 25. 4. 2000, poukazoval zejména na porušení zásady "in dubio pro reo" (v případě pochybnosti ve prospěch obžalovaného) v trestním řízení vedeném proti němu pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 a trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

Přípisem, doručeným oproti podpisu dne 15. 5. 2000, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení. Tato výzva obsahovala mimo jiné i informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být účastník zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepisu návrhu. Přes toto upozornění navrhovatel vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout pro neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.


P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 27. června 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 258/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies