III. ÚS 297/2000

28. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 297/2000
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele M. Z., o návrhu ze dne 9. května 2000,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel v podání, které Ústavní soud obdržel 12. května 2000, označil trestní řízení, vedené proti jeho osobě u Krajského soudu v Ostravě ve věci sp. zn. 4 T 161/99, za nespravedlivé. Uvedl, že podle jeho přesvědčení došlo k zásahu do práv na spravedlivé projednání věci před soudem i v průběhu vyšetřování.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení výzvy a upozorněn na obsah § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je neodstranění vad důvodem k odmítnutí návrhu.
Navrhovatel, který výzvu obdržel 23. května 2000, vady návrhu neodstranil, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 297/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies