II. ÚS 383/99

28. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 383/99


ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. B., zastoupeného JUDr. P. C., advokátem, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR, čj. 2 Cdon 1703/96-80, ze dne 27. 5. 1999, za účasti Nejvyššího soudu České republiky jako účastníka řízení, a 1) JUDr. S. N., a 2) J. K., jako vedlejších účastníků řízení, mimo ústní jednání, takto:
Návrh se odmítá. Odůvodnění:
Dne 5. 8. 1999 podal stěžovatel osobně včas podanou ústavní stížnost. Touto stížností byl napaden II. výrok rozsudku Nejvyššího soudu ČR, č.j. 2 Cdon 1703/96-80, ze dne 27. 5. 1991). kterým byl zrušen rozsudek odvolacího soudu ve výroku, kterým bylo uloženo 2) vedlejší účastnici strpět výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí pro označené pohledávky žalobců a věc byla v tomto rozsahu vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Podle názoru stěžovatele došlo k porušení jeho práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy ČR, když stěžovatel vyhověl dovolání, přestože bylo podáno opožděně. Podle jeho názoru lze dovolání doplňovat pouze ve lhůtě určené k jeho podání. což se nestalo.


Ústavní soud byl nucen konstatovat, že podání stěžovatele nesplňuje podmínky ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisu. Podle ustanovení §75 odst. 1 zák. č. 182/199 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Nejvyšší soud vrátil odvolacímu soudu věc k dalšímu řízení. Řízení ve věci tak dále pokračuje a stěžovateli jsou k dispozici zákonné prostředky, kterými může brojit proti případnému pro něj nepříznivému rozhodnutí.
1

II. ÚS 383/99

Podle § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podaný návrh nepřípustný. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Vojtěch Cepl soudce Ústavního soudu
V Brna dne 28. 6. 2000

II. ÚS 383/99

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 383/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies