III. ÚS 348/2000

29. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 348/2000Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. B., zastoupeného JUDr. P. H., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 4. dubna 2000, č. j. 8 C 3605/99-15, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 4. dubna 2000, č. j. 8 C 3605/99-15, kterým bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví k rekreačnímu objektu a výlučnou vlastnicí byla určena navrhovatelka řízení. Uvedl, že mu byl ustanoven opatrovník, ten však jeho práva nehájil řádně a nepodal ani proti rozsudku odvolání. Stěžovateli bylo rozhodnutí doručeno 22. května 2000, přičemž jeho právní moc byla vyznačena dne 10. května 2000. Dále navrhl, aby Ústavní soud zakázal Okresnímu soudu v Mostě, jako orgánu veřejné moci, pokračovat v porušování jeho práv na soudní ochranu a aplikovat ustanovení občanského soudního řádu - o ustanovení opatrovníka.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 a § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu a rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 4. dubna 2000, č. j.
8 C 3605/99-15, bylo spolehlivě prokázáno, že ústavní stížnost nesměřuje proti rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, ve věci odvolání podáno nebylo. Proto byla ústavní stížnost shledána nepřípustnou a dle ustanovení § 43 odst. l písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 29. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 348/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies