III. ÚS 337/2000

29. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 337/2000

1
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, navrhovatele V. S.,

takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 2. 6. 2000 návrh na přezkoumání vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl doručen Ústavnímu soudu dne 5. 6. 2000. Podle názoru navrhovatele uvedená vyhláška umožňuje nerovné zacházení s různými skupinami důchodců při stravování v závodním stravovacím zařízení.

Podle § 64 odst. 2 písm. d), § 72 odst. 1 písm. a) a § 74 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ústavním soudu"), jsou oprávněny podat návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení fyzické nebo právnické osoby spolu s ústavní stížností směřující proti pravomocnému rozhodnutí v řízení, jehož byly účastníkem, opatření nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, kterými byly porušeny jejich základní práva a svobody chráněné ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR. Návrh na zrušení jiného právního předpisu (tedy i vyhlášky Ministerstva financí ČR) může být v takovém případě podán, jestliže jeho uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti, a je podle tvrzení
1

111. ÚS 337/2000
navrhovatelů v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR, či se zákonem.

V předmětné věci se navrhovatel přímo domáhá přezkoumání uvedené vyhlášky Ministerstva financí pro možnost diskriminačního zacházení. S ohledem na výše uvedená ustanovení zákona o ústavním soudu však navrhovatel není osobou oprávněnou k takovému návrhu.

Vzhledem k výše uvedenému závěru nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o zrušení vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 29. června 2000

2
JUDr.Vladimír JURKA soudce Ústavního soudu ČR


2

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 337/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies