III. ÚS 262/2000

29. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 262/2000
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. C., proti usnesení vlády ČR č. 620 ze dne 11. listopadu 1992,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 26. 4. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti proti usnesení vlády ČR č. 620 ze dne 11. listopadu 1992, o němž byla vyrozuměna přípisem Ministerstva financí ČR, čj. 41/18911/98, ze dne 10. 4. 1998.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), lze ústavní stížností napadnout pravomocné rozhodnutí soudu, opatření nebo jiný zásah orgánu veřejné moci, jimiž byly porušeny základní práva a svobody navrhovatele, chráněné ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR, pouze ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Navrhovatelka svým návrhem napadá usnesení vlády ČR ze dne 11. listopadu 1992, o němž byla vyrozuměna výše uvedeným přípisem Ministerstva financí ČR ze dne 10. 4. 1998. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti proti uvedenému usnesení byl však podán až dne 26. 4. 2000, tedy po lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 262/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies