I. ÚS 258/01

02. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 258/01Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. L., právně zastoupeného na základě plné moci JUDr. V. P., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 19. 8. 1997, sp. zn. 3 T 60/97, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 6. 1998, sp. zn. 7 To 255/98, mimo ústní jednání, takto :
Návrh se odmítá.

Odůvodnění
Dne 27. 4. 2001 došel Ústavnímu soudu návrh ze dne 26. 4. 2001, navrhovatele P. L., právně zastoupeného na základě plné moci JUDr. V. P., advokátem, jímž se domáhá zrušení v úvodní části tohoto usnesení citovaných rozhodnutí obecných soudů.
Ve smyslu § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 6. 1998, sp. zn. 7 To 255/98, jakožto rozhodnutí o posledním prostředku, vydané z podnětu odvolání navrhovatele, bylo jemu doručeno dne 27. 7. 1998. Právní zástupkyni navrhovatele, takto obviněného v označené trestní věci, byl předmětný rozsudek doručen téhož dne.
Za první den předmětné lhůty procesní (I. ÚS 182/95, Sb. n. u. ÚS, Sv. 4, díl II., usn. č. 20) považoval tedy Ústavní soud 27. 7. 1998. Její konec připadl na den 24. 9. 1998 (čtvrtek). Ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě s adresou Ústavního soudu dne 26. 4. 2001.
Z uvedeného tedy plyne, že návrh podal navrhovatel po lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Ústavnímu soudu proto nezbylo, než podle § 43 odst. 1, písm. b) zákona mimo ústní jednání návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 2. července 2001

JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2001, sp. zn. I. ÚS 258/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies