III. ÚS 181/01

03. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 181/01Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Ing. V. V., o návrhu ze dne 20. března 2001, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel se svým podáním domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Z. ze dne 8. března 2001, ve věci vypořádání jeho majetkového podílu.
Podle ustanovení § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, fyzické a právnické osoby, jako účastníci řízení nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem. V plné moci k zastupování musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro toto zastupování. /> Poněvadž stěžovatel podal návrh aniž předložil plnou moc v souladu s výše citovaným ustanovením, byl vyzván k odstranění této vady návrhu s tím, aby tak učinil ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení výzvy. Současně výzva, kterou obdržel 2. dubna 2001, obsahovala poučení o náležitostech ústavní stížnosti, jakož i o znění § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel vady návrhu ve lhůtě neodstranil, a proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona]. K žádosti navrhovatele, aby mu Ústavní soud "přidělil" advokáta nutno uvést, že obsah zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takovou povinnost či oprávnění Ústavnímu soudu nestanoví.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 3. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 181/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies