II. ÚS 267/01

03. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 16. 9. 2000, č.j. Nt 225/2000, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 10. 2000, č.j. 13 To 419/2000, ze dne 12. 2. 2001, č.j. To 99/2001, a ze dne 26. 3. 2001, č.j. 11 To 228/2001, a usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2001, č.j. Nt 210/2001, a ze dne 9. 3. 2001, č.j. Nt 262/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Dne 3. 5. 2001 obdržel Ústavní soud stížnost pana V. P. proti shora uvedeným usnesením obecných soudů. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že v důsledku těchto rozhodnutí, která byla vydána ve věcech vazby, došlo k porušení jeho základních lidských práv a ohrožení spravedlivého trestního stíhání.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,
§ 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů
od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 29. 5. 2001.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 3. července 2001



JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 267/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies