III. ÚS 277/01

04. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 277/01
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele V. P., o ústavní stížnosti na postup řízení u Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci sp. zn. 16 T 106/97, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. května 2001, se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Obvodního soudu pro Prahu 6 v trestní věci, vedené proti jeho osobě pod sp. zn. 16 T 106/97.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy a poučen o následcích neodstranění vad [§ 41 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Stěžovatel, který výzvu obdržel dne 23. května 2001, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 277/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies