IV. ÚS 354/01

09. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 354/01


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J.K., proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, sp. zn 29 Co 60/2001, ze dne 26. 2.2001, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v České Lípě, sp. zn. E 3822/2000, ze dne 20. 11. 2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 11. 6. 2001 a poštovnímu úřadu k přepravě předanou dne 8. 6. 2001, domáhá, jak možno dovodit z obsahu stížnosti, přezkoumání shora označených rozhodnutí obecných soudů. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Okresního soudu v České Lípě, bylo stěžovatelce napadené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, doručeno dne 6. 4. 2001. Tímto dnem počala stěžovatelce běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která uplynula dne 4. 6.2001. Jestliže tedy stěžovatelka podala ústavní stížnost teprve dnem 8. 6. 2001, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta, aniž byla stěžovatelka dále vyzývána k odstranění formálních vad jejího podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 2001
JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 354/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies