I. ÚS 315/01

10. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 315/01

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. Š., proti blíže nespecifikovanému rozsudku Okresního soudu v Pardubicích,

takto:
Ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:

Stěžovatel v ústavní stížnosti, označené jako "stížnost pro porušení zákona" a podané k poštovní přepravě dne 23. 5. 2001, uvádí, že rozsudkem ze dne 4. 1. 2000 byl Okresním soudem v Pardubicích podle ustanovení § 213 odst. 2 a § 247 odst. 1 písm. a), b) trestního zákona odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 16 měsíců. Stěžovatel dále tvrdí, že "Okresní soud v Pardubicích zrušil rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou", jímž byl odsouzen k 12 měsícům nepodmíněně, "a k tomuto rozsudku přidali 4 měsíce", byť se prý trestného činu krádeže podle ustanovení § 247 odst. 1 písm. a), b) trestního zákona nedopustil a "tento paragraf u soudu vůbec nebyl projednán". Stěžovatel proto žádá Ústavní soud o "nové prošetření a případně i o potrestání osob, které zapříčinily situaci", v níž se momentálně nachází.
Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 30. 5. 2001, který stěžovatel obdržel dne 4. 6. 2001, k odstranění blíže specifikovaných vad, na něž jej upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu

I. ÚS 315/01
2řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.

Stěžovatel však ve stanovené lhůtě blíže specifikované vady ústavní stížnosti neodstranil.

Za těchto okolností musel Ústavní soud konstatovat, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, a proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 10. 7. 2001
JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj
I. ÚS 315/01
2

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. I. ÚS 315/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies