I. ÚS 259/01

10. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Paula a členů senátu JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Klokočky ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. P., zastoupeného advokátem JUDr. Jaroslavem Delongem, se sídlem AK v Praze 1, Palackého 11, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 11. 2000, sp. zn. 14 Nc 680/2000, resp. proti nečinnosti soudu v uvedené věci, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se obrátil dne 27. 4. 2000 návrhem došlým téhož dne na Ústavní soud se svou ústavní stížností směřující proti shora uvedenému rozhodnutí obecného soudu, jakož i proti nečinnosti soudu ve věci úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí. Dne 14. 6. 2001 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, ve kterém výslovně bere v celém rozsahu svou ústavní stížnost zpět, neboť Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil ve věci jednání a uvedený obecný soud I. stupně usnesením ze dne 25. 5. 2001, sp. zn. 14 Nc 680/2000, zrušil usnesení ze dne 27. 11. 2000, č. j. 14 Nc 680/2000-35, kterým stěžovateli uložil povinnost předat do výchovy matky nezl. A. do 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

S přihlédnutím ke shora uvedenému stěžovatel současně navrhl, aby Ústavní soud řízení zastavil.

Vzhledem k okolnosti, že v předmětné věci jsou splněny podmínky dané ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud řízení o uvedené ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 10. července 2001

JUDr. Vladimír Paul
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2001, sp. zn. I. ÚS 259/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies