III. ÚS 328/01

12. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 328/01


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky Z. H., o ústavní stížnosti proti postupu soudu ve věci vyklizení bytu, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka, která v podání ze dne 14. května 2001 poukázala na postup soudu ve věci Městské části Praha 8 o vyklizení bytu pro dlužné nájemné ve výši 4.219,- Kč a žádala, aby jej Ústavní soud "posoudil", byla vyzvána k odstranění vad návrhu, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Byla poučena o obsahu § 72 odst. 1 a 4, § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 cit. zákona).
Navrhovatelka po obdržení výzvy dne 6. června 2001 zaslala svazek listin, avšak v souladu s jejím obsahem návrh nedoplnila, zejména pak nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem advokátem.
Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 328/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies