II. ÚS 335/01

13. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele pana P. L., o návrhu ze dne 29. 5. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 5. 2001 brojí proti postupu státních orgánů České republiky, neboť údajně nemá možnost domoci se finančního odškodnění v souvislosti s trvalými zdravotními následky, způsobenými mu v roce 1992, jakožto chodci, při autonehodě zaviněné řidičem motorového vozidla. Tím má docházet k porušení blíže nespecifikovaných základních práv navrhovatele, která mu zaručuje ústavní pořádek České republiky.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 15.6.2001. Dne 2.7. 2001 soudcovská lhůta určená k odstranění vad podání uplynula, aniž by vady byly navrhovatelem odstraněny.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než jeho návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 13. července 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 335/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies