II. ÚS 172/01

25. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti V. Š., mimo ústní jednání, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 10. 3. 2001 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud s podáním označeným jako stížnosti pro porušení zákona a návrh na obnovu soudního řízení. Protože podání nesplňovalo požadavky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., byl soudcem zpravodajem vyzván k odstranění vad s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona..

Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval, ač je vykázáno doručení ze dne 14. 5. 2001. Stěžovatel tak ve stanovené lhůtě vady neodstranil. Proto bylo rozhodnuto v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona tak, že se podání odmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 25. července 2001
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 172/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies