IV. ÚS 302/01

26. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti J.H., zastoupeného JUDr. H.H., proti platebním výměrům C.ú., ze dne 26. října 1995, čj. 29-2144/CD/95 až 29-2151/CD/95, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 21. května 2001 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení uvedených platebních výměrů, o jejichž existenci se dozvěděl až na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 18. dubna 2001, sp. zn. E 3603/2000, které mu bylo doručeno dne 3. května 2001.
Jak stěžovatel uvedl, nebyly mu uvedené platební výměry nikdy doručeny, stejně jako mu nebyla nikdy doručena ani výzva k plnění v náhradní lhůtě, vydaná dne 14. prosince 1995 pod čj. V/502045/95 až V/502049/95, a proto stěžovatel nemohl na uvedené platební výměry reagovat. V ústavní stížnosti navíc poukazuje na skutečnost, že na něj jako na zaměstnance, nemohla být převedena povinnost společnosti jeho zaměstnavatele.
Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná, neboť stěžovatel nevyužil veškeré procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytuje dle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Stěžovateli příslušela možnost podat odvolání do doručeného usnesení o výkonu rozhodnutí (o čemž byl také v rozhodnutí poučen), v jehož rámci měl možnost napadnout vykonatelnost uvedených platebních výměrů.
S ohledem na uvedené okolnosti proto Ústavní soud ústavní stížnost odmítl dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. července 2001

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 302/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies