IV. ÚS 293/01

26. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti V.K., bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. ledna 2001, sp. zn. 8 To 165/2000, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. října 2000, sp. zn. 1 T 87/2000, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Dne 15. května 2001 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako žádost o prodloužení lhůty stanovené k podání ústavní stížnosti s tím, že se mu doposud nepodařilo zajistit právního zástupce. Přes nesprávnou formulaci podání je Ústavní soud kvalifikoval jako návrh na zahájení řízení, který nesplňuje náležitosti ústavní stížnosti (zejména chybělo povinné právní zastoupení).

Stěžovatel proto byl dopisem ze dne 21. května 2001, doručeným dne 22. května 2001, vyzván k odstranění vad podání a současně mu k tomu byla poskytnuta lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy.

Po marném uplynutí lhůty stanovené stěžovateli Ústavním soudem, nezbylo než učiněné podání odmítnout pro neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě, dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") .

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. července 2001

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 293/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies