IV. ÚS 269/01

26. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti I.H., bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, ze dne 13. února 2001, sp. zn. 35 Co 630/2000, takto :

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 4. dubna 2001 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým se stěžovatelka domáhala zrušení napadeného rozhodnutí, které však nesplňovalo formální náležitosti ústavní stížnosti. Zejména se jednalo o absenci povinného právního zastoupení stěžovatelky advokátem dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

S ohledem na tuto skutečnost byla stěžovatelka dopisem ze dne 14. května 2001, doručeným dne 21. května 2001, vyzvána k odstranění vad podání. K odstranění vad podání jí byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Současně byla stěžovatelce sděleno, že pokud nebudou vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě, bude její podání odmítnuto.

Po marném uplynutí této lhůty tedy Ústavnímu soudu nezbylo než podání odmítnout pro neodstranění vad podání dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. července 2001

JUDr. Pavel Varvařovský

Soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 269/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies