IV. ÚS 221/01

26. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti S.S.B., bez právního zastoupení, proti nespecifikovanému rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2001, ve spojení s nespecifikovaným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. října 2000, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 10. dubna 2001 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým se stěžovatel domáhal zásahu Ústavního soudu ve své věci. Podání nesplňovalo zákonné náležitosti ústavní stížnosti a proto byl stěžovatel vyzván dopisem ze dne 2. května 2001 (doručen 4. května 2001) k odstraněné vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů.
Ve stanovené lhůtě stěžovatel vady podání neodstranil, a proto nezbylo Ústavnímu soudu než jeho podání odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. července 2001

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 221/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies