IV. ÚS 372/01

30. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové o ústavní stížnosti o návrhu M. M., t.č. ve věznici Mírov, PS 1, proti nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb. a dalším,

t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se svým podáním, označeným jako "ústavní stížnost proti nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb. a dalším", ze dne 18. 6. 2001, jak je patrno z jeho obsahu, domáhá zrušení shora uvedeného právního předpisu. Osoby oprávněné podat návrh na zrušení zákona nebo jeho části jsou vymezeny v ustanovení § 64 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba je však oprávněna podat návrh na zrušení zákona nebo jeho části pouze za splnění podmínek, uvedených v ustanovení § 74 citovaného zákona, tedy jen tehdy, jestliže takový návrh spojí s ústavní stížností, směřující proti konkrétnímu rozhodnutí, opatření či jinému zásahu orgánu veřejné moci, jímž byl ke zrušení navrhovaný předpis aplikován. Tak tomu však v posuzovaném případě není a za této situace Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným odmítnout, aniž by byl dále navrhovatel vyzýván k odstranění formálních vad jeho podání.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2001

JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 372/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies