III. ÚS 364/01

30. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 364/01


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele 1) A. Č., a 2) A. Č., o návrhu ze dne 12. května 2001, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatelé, kteří se domáhali přezkoumání postupu příslušných orgánů ve věci přidělení bytu, byli vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od obdržení výzvy.
Přestože navrhovatelé výzvu obdrželi dne 2. července 2001 a přes poučení o obsahu § 43 odst. 1 odst. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí, vady návrhu odstraněny nebyly, zejména účastníci nesplnili povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem (§ 30 cit. zákona).
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 364/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies