III. ÚS 361/01

30. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 361/01
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele D. C., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. října 2000, sp. zn. 41 Ca 126/2000, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se ústavní stížností, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. října 2000, sp. zn. 41 Ca 126/2000, domáhal přezkoumání postupu a rozhodnutí orgánů, které mu nepřiznaly nárok na invalidní důchod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. října 2000 je zřejmé, že stěžovatel všechny procesní prostředky k ochraně svého tvrzeného práva nevyčerpal - stížností napadá rozhodnutí, proti němu byl oprávněn podat ve lhůtě odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 361/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies