III. ÚS 358/01

30. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 358/01


Ústavní soud rozhodl ve věci R. S., o návrhu ze dne 10. června 2001, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který se domáhal přezkoumání postupu trestního řízení vedeného proti jeho osobě, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy.
Přes poučení o tom, že neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí, navrhovatel, který obdržel výzvu dne 21. června 2001, vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 358/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies