III. ÚS 280/01

30. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 280/01


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele M. H., o ústavní stížnosti na postup Okresního soudu v Ostravě ve věci sp. zn. Nt 517/2000, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který své podání ze dne 6. května 2001 označil jako stížnost pro porušení zákona, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy a poučen v souladu s obsahem § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad ve stanovené lhůtě je důvodem k odmítnutí návrhu.
Stěžovatel, který výzvu obdržel dne 23. května 2001, ani po prodloužení lhůty do 15. července 2001 vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. I když JUDr. P. Z., advokát, zaslal Ústavnímu soudu dne 4. července 2001 sdělení Advokátní komory v Praze, z něhož vyplývá, že byl určen advokátem M. H. pro jednu právní věc, nelze tuto listinu považovat za plnou moc, osvědčující zastoupení stěžovatele v předmětné věci advokátem (§ 31 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) .
Pro výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 280/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies